เทคนิคตกปลากะพงขาวในแหล่งน้ำธรรมชาติด้วยเหยื่อสด

เทคนิคตกปลากะพงขาว

     ว่าด้วยเรื่องของปลากะพงขาวซึ่งถือได้ว่าเป็นปลาที่ฉลาดและมีความแข็งแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งถือได้ว่าเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งที่นักตกปลามืออาชีพนิยมกัน สำหรับบทความนี้เรามาแนะนำเทคนิคตกปลากะพงขาวในแหล่งน้ำธรรมชาติด้วยเหยื่อสดให้กับเพื่อนๆ นักตกปลามือใหม่ที่อยากจะลองไปตกปลากะพงขาวในแหล่งน้ำธรรมชาติได้นำไปใช้กับหมายในแต่ละที่ซึ่งจะมีเทคนิคอย่างไรในแต่ละหมายตามไปดูกันเลย

รู้จักกับนิสัยของปลากะพงขาว

     โดยปกติแล้วปลากะพงขาวเป็นปลาที่มีความแข็งแรงและจะชอบอาศัยอยู่ในบริเวณที่กระแสน้ำไม่แรง นิสัยของปลากะพงขาวมักจะไม่ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ แต่จะอยู่กันเป็นกลุ่มเล็กๆ 3-4 ตัวหรือเป็นคู่ แหล่งที่จะพบเห็นได้คือตามปากอ่าว ตามสันดอนในเขตชายฝั่ง โดยธรรมชาติและนิสัยของปลากะพงขาวนั้นมักจะชอบอยู่ในพื้นที่เป็นดินโคลนในน้ำกร่อย สามารถอยู่ได้ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มโดยจะย้ายที่อยู่ไปมาระหว่างทั้งสองน้ำ แต่ก็จะไม่ชอบอยู่ในน้ำที่เค็มหรือจืดสนิทจนเกินไป ซึ่งมักจะพบเห็นได้ตามบริเวณที่เป็นแหล่งหากินของสัตว์น้ำจำพวกกุ้งปลากระบอก ลูกปลากุเลา เพราะเป็นปลาที่กินเหยื่อเล็กอย่างกุ้ง และปลาเล็กปลาน้อย 

     เราจะสามารถทราบว่าแหล่งน้ำนั้นเป็นแหล่งน้ำกร่อยได้โดยการสังเกตจากบริเวณพื้นน้ำจะมีสีขาวนวล ผิวน้ำจะคล้ายกับผิวของน้ำจืด น้ำจะไม่ขุ่นไม่ใสและไม่เป็นละออง กระแสน้ำจะไหลเอื่อยๆ ซึ่งปลากะพงขาวมักจะอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำแบบนี้ในระดับที่ลึกลงไปประมาณ 2 เมตรถึง 8 เมตร

     ปลากะพงเป็นปลาที่เรียกได้ว่าค่อนข้างฉลาดและชอบเหยื่อสด และเทคนิคในการตกปลากะพงขาวด้วยเหยื่อสดในแหล่งน้ำต่างๆ นั้นมีความแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับหมายที่เราเลือกว่าเป็นแหล่งน้ำแบบไหน ด้วยความที่ปลากะพงขาวเป็นปลาที่อาศัยอยู่ทั้งในแหล่งน้ำจืด และแหล่งน้ำกร่อยรวมถึงตามบริเวณชายฝั่งทะเลซึ่งเป็นแหล่งน้ำเค็ม จึงทำให้หมายสำหรับตกปลากะพงขาวในแต่ละหมายนั้นจะมีความแตกต่างกันดังนี้

รู้จักกับนิสัยของปลากะพงขาว

หมายตกชายฝั่ง 

     โดยธรรมชาติของปลากะพงขาวที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลโดยส่วนใหญ่จะเป็นชายฝั่งทะเลที่มีป่าชายเลนขึ้นหรือไม่ก็จะเป็นชายฝั่งที่มีซากโป๊ะต่างๆ หรือสิ่งปะการังอยู่ใต้น้ำและชายฝั่งที่อยู่ติดกับปากแม่น้ำซึ่งมักจะพบเห็นปลากะพงขาวอยู่กันอย่างชุกชุม นั่นก็เพราะว่าธรรมชาติของปลาชนิดนี้จะมีการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยอยู่เสมอระหว่างน้ำเค็มและน้ำจืด 

     แหล่งที่มักจะพบใกล้กับชายฝั่งทะเลของกรุงเทพฯโดยส่วนใหญ่มักจะพบเห็นได้ที่อำเภอศรีราชาบริเวณเกาะลอย หรือแหลมแท่นซึ่งอยู่ไม่ไกลจากหาดบางแสนสักเท่าไหร่ แต่ขนาดของปลากะพงขาวที่มักจะพบเจอตามบริเวณชายฝั่งมักจะมีขนาดที่ไม่ใหญ่เท่าไหร่นัก และเหยื่อที่นักตกปลานิยมนำไปใช้ในการตกส่วนใหญ่จะเป็นกุ้งหรือลูกปลาที่ยังเป็นๆ อยู่เพราะจะว่ายดิ้นอยู่ในน้ำและดึงดูดความสนใจให้ปลากะพงเข้าให้ฮุบเหยื่อยได้เป็นอย่างดี 

     การตกกะพงขาวตามบริเวณชายฝั่งแบบนี้โดยส่วนใหญ่มักจะพบกับอุปสรรคใต้น้ำซึ่งได้แก่กองหินและแนวปะการัง เทคนิคในการตกปลากะพงขาวในแหล่งน้ำนี้เพื่อนๆต้องถูกตะกั่วแยกออกจากสายหลัก และใช้สายเอ็นที่มีขนาดเล็กกว่ามาผูกติดกับตะกั่วแยกออกมาแทนเพื่อป้องกันไม่ให้ต้องเสียปลายสายไปทั้งชุดหากไปพบเจอกับอุปสรรคที่อยู่ใต้น้ำ

รู้จักกับนิสัยของปลากะพงขาว

หมายตกปากแม่น้ำ

     บริเวณปากแม่น้ำเป็นแหล่งอาศัยของปลากะพงขาวอย่างดี เพราะพื้นที่บริเวณนี้จะเป็นป่าชายเลนหรือป่าโกงกางเป็นแหล่งอยู่อาศัยของสัตว์น้ำขนาดเล็ก เช่นกุ้งและปลาขนาดเล็กเรียกได้ว่าเป็นแหล่งอาหารชั้นดีสำหรับปลากะพงขาว นักตกปลาส่วนใหญ่ที่ตกปลาบริเวณนี้จะนิยมลอยเรือเข้าไปตกช่วงเดือนเมษายนจนกระทั่งถึงเดือนตุลาคม สำหรับบริเวณปากน้ำฝั่งอ่าวไทย ซึ่งในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกันยายนนั้นจะเป็นช่วงที่มีปลาชุกชุมมากที่สุด ในส่วนปากน้ำฝั่งมหาสมุทรอินเดียจะมีปลาชุกชุมในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม สำหรับช่วงเวลาที่ดีในการตกปลากะพงขาวบริเวณปากน้ำนั้น ช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือช่วงเวลาน้ำขึ้นก็คือช่วงเวลากลางคืนซึ่งจะตกได้ดีกว่าในช่วงเวลากลางวัน 

รู้จักกับนิสัยของปลากะพงขาว

หมายตกน้ำจืด

     ตามที่ทราบกันอยู่แล้วว่าปลากะพงขาวนั้นเป็นปลาที่สามารถอยู่ได้ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม ซึ่งหมายสำหรับตกน้ำจืดนั้นสามารถยังสามารถนับรวมไปถึงแม่น้ำลำคลองที่อยู่ลึกเข้าไปจนกระทั่งถึงแม่น้ำเจ้าพระยาด้วย เริ่มตั้งแต่ช่วงปากเกร็ดไปจนกระทั่งถึงอยุธยากันเลย ซึ่งสภาพของน้ำนั้นเป็นน้ำแบบจืดสนิท และปลากะพงขาวก็ยังอาศัยรวมอยู่กับปลาน้ำจืดชนิดอื่นๆ อีกด้วย นักตกปลาจะเรียกกันว่าปลากะพงน้ำจืด สภาพของน้ำจะไหลเอื่อย กระแสน้ำไม่เชี่ยว และจุดที่เหมาะจะเหวี่ยงเบ็ดนั้นสังเกตได้จากจุดที่มีปลาขึ้นบ่อยซึ่งปลากะพงขาวมักจะอยู่บริเวณนั้นเป็นส่วนใหญ่ และเหยื่อที่ใช้โดยส่วนใหญ่นั้นนักตกปลาจะนิยมใช้พวกลูกปลา เช่นลูกปลาตะเพียน ลูกปลาสร้อย ลูกปลาบัว 

     แต่ละหมายสำหรับตกปลากะพงขาวนั้นจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตามสภาพแวดล้อม ซึ่งเพื่อนๆ นักตกปลามือใหม่นั้นต้องอาศัยการสังเกตุให้ดีว่าจุดที่เราตั้งใจจะตกนั้นมีตัวหรือไม่ก่อนที่จะเหวี่ยงเบ็ดออกไป เพราะในบางครั้งจุดที่เราสะดวกอาจจะไม่ใช่จุดที่มีตัวปลาอยู่ก็เป็นได้ซึ่งหากเพื่อนๆ ลองนำ เทคนิคตกปลากะพงขาวในแหล่งน้ำธรรมชาติด้วยเหยื่อสด ที่เราได้นำมาแชร์ให้กับเพื่อนๆ นักตกปลามือใหม่ได้นำไปใช้เชื่อได้ว่าการตกปลาของเพื่อนๆ จะต้องประสบผลสำเร็จแน่นอน

บทความล่าสุด

หมวดหมู่

TAG