ตกปลาน้ำจืดง่ายๆ ถ้าทำตามเทคนิคนี้

อุปกรณ์ตกปลา

      ปลาน้ำจืดมีหลากหลายประเภทและความแตกต่างกัน นักตกปลาจึงจำเป็นต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมและเหมาะสมกับชนิดและประเภทของปลาที่จะตกซึ่งในบทความนี้จะชวนเพื่อนมา ตกปลาน้ำจืดง่ายๆ ถ้าทำตามเทคนิคนี้ เพราะเราได้รวบรวมเทคนิคที่จะทำให้เพื่อนๆ ตกปลาน้ำจืดได้อย่างสนุกกับรอกสปินนิ่งมาให้เพื่อนๆได้นำไปใช้กัน จะมีขั้นตอนและเทคนิคอย่างไรไปดูกันเลย

รู้จักปลาน้ำจืด

     ปลาน้ำจืดมีหลากหลายชนิด ประเภท และมีนิสัยที่แตกต่างกัน ซึ่งเราจะแบ่งปลาออกเป็นลักษณะของปลาน้ำจืดแบบง่ายๆ คือปลาหนัง และปลาเกล็ดนอกจากนี้ยังแบ่งตามชนิดของปลาจากอาหารที่ปลากิน เช่น ปลากินพืช ปลากินเนื้อ และปลาที่กินทั้งเนื้อและพืช ซึ่งในปัจจุบันพฤติกรรมการกินอาหารของปลามีการเปลี่ยนแปลงไป ปลาที่อาศัยอยู่ในแหล่งชุมชนจะกินเศษอาหารที่ได้จากผู้คนที่อาศัยในบริเวณนั้น แต่สำหรับปลาที่อยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติห่างไกลจากแหล่งอาศัยของชุมชน พฤติกรรมในการหาอาหารก็จะมีความแตกต่างกันออกไป นักตกปลาจึงควรสังเกตและรู้จักนิสัยของปลาแต่ละพื้นที่รู้จักแหล่งที่อยู่ของปลาให้ดีเสียก่อน

ปรับอุปกรณ์ก่อนตกปลา

     เมื่อเตรียมอุปกรณ์สำหรับตกปลาพร้อมแล้วก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมการตกปลาควรมีการปรับอุปกรณ์ให้มีความพร้อมก่อนจะใช้งานก่อนเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด สำหรับรอกแบบสปินนิ่งนั้นมีเบรกทั้งหน้าและท้ายซึ่งสามารถปรับเบรกได้ 2 วิธีคือ

  1. ปรับเบรกโดยใช้ตาชั่ง โดยการผูกสายเบ็ดไว้กับตะขอของตาชั่ง ทำการปรับเบรกของรอกให้แน่นแล้วยกคันเบ็ดขึ้นเพื่อให้ได้น้ำหนักที่ต้องการ เช่น ต้องการ 1 กิโลกรัม ก็ให้ยกคันเบ็ดค้างไว้เมื่อได้น้ำหนักที่ต้องการแล้วคลายเบรก ให้สายออกจากรอกได้เป็นอันเสร็จ
  2. ปรับตามความรู้สึก วิธีนี้ต้องอาศัยความชำนาญเพราะจะต้องคลายเบรกออกให้สุดแล้วจึงปรับให้แน่นขึ้นแล้วดึงสายออกจากรอกเพื่อเช็คว่าดึงออกยากหรือง่ายไปจนถึงจุดที่ต้องการแต่ต้องไม่หนักหรือเบาจนเกินไป บางครั้งความรู้สึกระหว่างดึงสายหน้ารอกพอดี แต่ปลายคันเบ็ดจะรู้สึกหนักในกรณีนี้ให้ปรับเบรกอ่อนลงเพื่อลดความเสี่ยงที่สายขาดได้

การสู้กับปลาน้ำจืด

ตกปลาน้ำจืดง่ายๆ ถ้าทำตามเทคนิคนี้1

     ในการอัดปลาน้ำจืดนั้นจำเป็นต้องใช้เทคนิคเพื่อสู้กับปลาโดยเราจะใช้มือขวาจับคันเบ็ด และมือซ้ายนั้นจับที่ด้ามสำหรับหมุนรอก ตัวของด้ามคันเบ็ดแนบติดกับลำแขน และโยกคันเบ็ดขึ้นทำมุม 90 องศา ซึ่งในจังหวะนี้เองที่ปลาจะลากสายออกไป แต่หากปลาไม่ได้ลากสายออกก็ให้อัดคันเบ็ดขึ้นในทันที 

     หลังจากสู้กับปลาได้แล้วให้ลดคันเบ็ดลงอย่างช้าๆ และโน้มตัวตามไปพร้อมๆกับใช้มือซ้ายช่วยในการหมุนรอกเก็บสาย ในจังหวะนี้หากปลากำลังลากสาย ไม่ควรหมุนรอกกรอสายในทันทีเพราะนอกจากจะเก็บสายไม่ได้แล้วยังทำให้สายเป็นเกลียวอีกต่างหาก เพื่อไม่ให้ปลาสะบัดสายจนกระทั่งสายเอ็นเกิดขาด นักตกปลาจึงควรค่อยๆ อัดปลาตามเทคนิคนี้ไปเรื่อย และไม่ต้องรีบร้อน

บังคับทิศทางปลา

     ปลาที่กินเบ็ดนั้นในบางครั้งเมื่อกินเบ็ดแล้วจะไม่ว่ายหนีออกเป็นเส้นตรง แต่กลับว่ายสวนกลับเข้ามาหรือบางครั้งอาจมีออกซ้ายหรือขวา หากเป็นเช่นนี้การบับงคับทิศทางเป็นสิ่งที่เราต้องควบคุมให้ได้ ซึ่งการควบคุมและบังคับทิศทางของปลาหลังจากที่ปลาเข้ามากินเหยื่อและลากเบ็ดนั้นทำได้ง่ายๆ โดยการโยกคันเบ็ดให้ตรงกันข้ามกับทิศทางของปลาเพื่อให้ปลาว่ายกลับมาในทิศทางที่เราต้องการ

การตักปลา

ตกปลาน้ำจืดง่ายๆ ถ้าทำตามเทคนิคนี้2

     การตักปลานั้นดูแล้วไม่น่าจะยากแต่รู้หรือไม่หากพลาดแล้วอาจทำให้ปลาหลุดและทำสายขาดได้อีกด้วยดังนั้นการตักปลาจึงต้องอาศัยเทคนิคในการตักเพื่อไม่ให้ปลาที่ตกได้นั้นหลุดออกไป ในการตักปลาน้ำจืดนั้นมีทั้งแบบตักเองคนเดียว และแบบมีผู้ช่วย ซึ่งทั้งสองวิธีนี้ต่างก็ต้องอาศัยเทคนิคด้วยกันทั้งคู่

  • การตักปลาแบบมีผู้ช่วยในการตัก วิธีนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ทั้งคนตักและคนตกจะต้องเข้าใจและมีการทำงานที่สัมพันธ์กัน โดยผู้ช่วยจะทำการจุ่มสวิงรออยู่ในน้ำในขณะที่ผู้ตกกำลังบังคับทิศทางของปลาให้ว่ายไปมาเป็นเชิงหลอกปลา เมื่อได้จังหวะจึงโยกคันเบ็ดไปยังผู้ช่วยและสวิงที่จุ่มน้ำรอไว้อย่างรวดเร็ว พร้อมๆ กับทำการลดคันเบ็ดเพื่อให้สายหย่อน และในจังหวะนี้เองที่ผู้ช่วยจะต้องเข้าใจและจับจังหวะให้ถูกและรีบใช้สวิงช้อนปลาเข้าหาตัวและยกปลาขึ้นในทันที
  • การตักปลาคนเดียว วิธีนี้ผู้ตกควรทำให้ปลาอ่อนแรงก่อนจึงจะช้อนขึ้นมา ซึ่งอาจต้องใช้ความชำนาญพอสมควร โดยปกติแล้วปลาที่ถูกอัดจนเข้ามาเทียบถึงตลิ่งจะค่อนข้างอ่อนแรง แต่หาเป็นปลาที่กินเบ็ดใกล้ตลิ่ง แน่นอนว่าปลายังคงตื่นและมีแรงทำให้ไม่ยอมให้ตักเข้าสวิงได้ง่ายๆ เป็นแน่ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่นักตกปลาต้องสู้กับปลาจนกระทั่งปลาอ่อนแรงแล้วจริงและต้องแน่ใจว่าบริเวณนั้นไม่มีตอไม้หรือสิ่งกีดขวางที่อาจทำให้สายขาดลงได้ และควรอัดปลาให้เข้าใกล้ตัวที่สุด เมื่อได้จังหวะจึงเปลี่ยนมาใช้มือซ้ายถือคันเบ็ดและโยกคันเบ็ดเพื่อบังคับทิศทางของปลา ในขณะที่มือขวาจุ่มสวิงลงในน้ำเพื่อรอให้ได้จังหวะจึงโยกคันเบ็ดให้ปลาพุ่งเข้าสวิงที่จุ่มน้ำรอไว้โดยเร็วแล้วรีบลดคันเบ็ดลง และรีบยกสวิงขึ้นในทันที
ตกปลาน้ำจืดง่ายๆ ถ้าทำตามเทคนิคนี้3

     การตกปลาน้ำจืดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นอย่างยิ่งที่นักตกปลามือใหม่ต้องศึกษาทั้งพฤติกรรมของปลา และแหล่งน้ำหรือหมายที่จะไปตกให้ดี นอกจากนี้การเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมกับการตกปลาแต่ละชนิดก็เป็นสิ่งที่สำคัญและหากเพื่อนๆ ได้นำวิธีตกปลาน้ำจืดง่ายๆ ถ้าทำตามเทคนิคนี้ ไปลองปรับใช้รับรองได้ว่าการตกปลาของเพื่อนๆ จะสนุกมากขึ้นแน่นอน แนะนำเว็บ : Bkkcar4cash รับจำนำรถ

บทความล่าสุด

หมวดหมู่

TAG